четвртак, јул 25, 2024

Radoman: Velikosrpski projekat je ključni problem zapadnog Balkana

Slične objave

Podeli

CETINJE, 3. novembra 2023. (Beta) – Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja Aleksandar Radoman izjavio je danas da je ključni problem na zapadnom Balkanu “ponovo osnaženi velikosrpski projekat pod imenom srpski svet”.

Aleksandar Radoman (Foto: skalaradio.com)

“To je devetnaestovekovna državna fantazma koja drži u zatočeništvu društva u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori. Negira se crnogorski identitet i kreira ambijent koji treba da dovede do rekonfiguracije Crne Gore ili njene zaoizacije (pretvaranja u srpsku autonomnu oblast)”, rekao je Radoman na forumu koji se održava na Cetinju.

“Izbor četničkog vojvode (Andrije Mandića) za predsednika Skupštine Crne Gore, koji sa ushićenjem ističe da je (ruski lider) Vladimir Putin njegov predsednik, jeste jasan znak kakva će se politika voditi. Crna Gora je sistematski uništavana zemlja u kojoj je beogradska patrijaršija ključni autoritet. U nekim delovima zemlje na snazi je aparthejd, kao što je slučaj u Pljevljima”, ocenio je Radoman.