субота, јул 20, 2024

PSSE: Izbore u Srbiji obeležili nepravedni uslovi, migracije birača, neregularnosti

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 20. januara 2024. (Beta) – Decembarske izbore u Srbiji obeležili su nepravedni uslovi, proceduralne neregularnosti i učestali navodi o organizovanju i prevoženju birača radi podrške vladajućoj stranci na lokalnim izborima, ocenio je u izveštaju o izborima u Srbiji šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) Stefan Šenah (Schennach).

U nacrtu izveštaja o kojem će se raspravljati na sednici PSSE u ponedeljak u Strazburu, sa zabrinutošću se konstatuje da se brojne nepravilnosti i nedostaci ponavljajuju i predstavljaju duboko ukorenjena pitanja koja bi vlasti u Srbiji trebalo da reše što je pre moguće.

Vlasti u Srbiji se pozivaju da smislenim i kredibilnim izmenama izbornih zakona spreče organizovane migracije birača i da obezbede da nezavisne i nadzorne institucije, posebno Regulatorno telo za elektronske medije i Agencija za sprečavanje korupcije, igraju proaktivnu ulogu u obezbeđivanju fer izbornih uslova.

Kao izvestilac PSSE Šenah navodi da su prevremene parlamentarne izbore u Srbiji karakterisali nepravedni uslovi, proceduralne nepravilnosti i česti navodi o organizovanju i prevozu birača radi podrške vladajućoj stranci na lokalnim izborima, iako su ponudili biračima izbor između političkih alternativa, a slobode izražavanja i okupljanja generalno su poštovane.

Kao prvi od zaključaka međunarodne posmatračke misije navodi se da je na vanrednim parlamentarnim izborima, iako su tehnički dobro vođeni, nudeći biračima izbor političkih alternativa, dominiralo odlučno učešće predsednika države, što je zajedno sa sistemskim prednostima vladajuće stranke stvorilo nepravedne uslove.

Ocenjeno je da je izborni dan protekao glatko, ali su ga obeležili brojni proceduralni nedostaci, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i prebrojavanja glasova, česte slučajeve prenatrpanosti, kršenja tajnosti glasanja i brojne slučajeve grupnog glasanja.

Zaključeno je i da je učestalost održavanja vanrednih izbora u Srbiji dodatno narušila poverenje javnosti u funkcionisanje demokratskih institucija i, zajedno sa nedostatkom političke volje, ostavila je nedovršenim reforme koje su potrebne.

Ocenjeno je da su osnovne slobode generalno poštovane u kampanji, ali da je kampanja bila narušena oštrom retorikom, pristrasnošću u medijima, pritiscima na zaposlene u javnom sektoru i zloupotrebom javnih resursa.

Mediji su pokrivali sve izborne takmičare, ali većini nacionalnih emitera nedostajalo je istinsko analitičko izveštavanje, što je umanjilo mogućnost birača da budu informisani o izboru, dodaje se.

Međunarodni posmatrači zaključili su i da je nedovoljna zastupljenost žena u kampanji ukazala na potrebu za većom posvećenošću kako bi se osiguralo adekvatno učešće u političkom životu.

Ocenjeno je da su poboljšane komunikacija i transparentnost rada Republičke izborne komisije, što je dovelo do povećanog poverenja u njen rad, ali da su nadzorna tela za kampanju i elektronski mediji ostali uglavnom neefikasni u odvraćanju od kršenja pravila tokom izbornog perioda.

Na osnovu svojih nalaza, delegacija PSSE sa zabrinutošću konstatuje da se brojne nepravilnosti i nedostaci ponavljajuju i predstavljaju duboko ukorenjena pitanja koja bi vlasti u zemlji trebalo da reše što je pre moguće.

Delegacija takođe smatra da je za žaljenje i neprikladno što su šef delegacije PSSE i još jedan posmatrač iz Međunarodne izborne posmatračke misije (IEOM) bili na meti visokih zvaničnika, kao i provladinih medija, i optuženi za “destabilizaciju zemlje” zbog procene izbora nakon objavljivanja nalaza IEOM.

U izveštaju objavljenom na sajtu PSSE,  takođe se naglašava da preovlađujuća “kultura prevremenih izbora” i instrumentalizacija izbornih ciklusa onemogućavaju demokratske institucije zemlje da pravilno funkcionišu i da se pravilno ostvare. Podseća se da su decembarski izbori bili treći parlamentarni izbori u Srbiji za četiri godine i da su svi osim jednih parlamentarnih izbora u Srbiji od 2000. bili vanredni izbori što, dodaje se, dodatno negativno utiče na funkcionisanje demokratskih institucija i nezavisnih državnih institucija.

Tako česti izbori takođe ometaju efikasno autonomno funkcionisanje parlamenta: prerano okončanje poslaničkih mandata ne dozvoljava parlamentu da pripremi temeljne i inkluzivne zakone. To je zaglavilo zemlju u periodu polustalne kampanje i ometa punu primenu zakona i kontrolu izvršne vlasti, koji su ključni u parlamentarnoj demokratiji. To podriva poverenje javnosti u demokratske institucije i izborne procese, čime se neguje demokratsko nazadovanje, ocenjuje se u izveštaju.

Kao sistemske uslove koji se ponavljaju i utiču na nepravedene izborne uslove u izveštaju se izdvajaju “zabrinjavajuća uloga” predsednika države, finansiranje izborne kampanje i medijska situacija u Srbiji.

Zabrinjavala je odlučujuća uloga predsednika, koji nije bio kandidat, u svim izbornim procesima, na svim nivoima, iako po ustavu Srbije kao parlamentarne demokratije predsednik treba da bude neutralna ličnost koja će “izražavati državno jedinstvo Republike Srbije”.

Upotreba imena i simboličke vrednosti ličnosti predsednika ličnosti u kampanji, njegovo ogromno prisustvo u medijima sa pohvalnim ili povoljnim izveštavanjem i neograničenom podrškom jasno su obezbedili njegovoj stranci neopravdanu prednost, zaključili su posmatrači.

Kada je reč o finasiranju kampanje, ocenjeno je da su potrebne suštinske promene i poboljšanja okvira za finansiranje kampanje, uključujući uvođenje jasnih propisa o onlajn kampanji, ograničenja troškova kampanje i regulative trećih strana u izbornoj kampanji, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i ODIHR-a.

Pristrasno izveštavanje medija i ukupna medijska situacija u Srbiji, ozbiljno su otežali mogućnost svih političkih partija da prenesu svoje poruke ne samo tokom kampanje, već i između izbora, zaključeno je.

U nacrtu iuzveštaja navodi se zakođe da su delegacija PSSE (i predizborna delegacija) informisane o kredibilnim navodima o manipulaciji glasanjem, uključujući migraciju birača (posebno državljana Republike Srpske, BiH koji imaju srpsko državljanstvo) i fantomske glasače, što je izazvalo postizborne proteste.

Takve sumnje i navodne nepravilnosti moraju se ozbiljno razmotriti, istražiti na transparentan i inkluzivan način i ispraviti. Ovi navodi, koji su se pre svega ticali lokalnih izbora, takođe su jasno uticali na sveukupno poverenje u izborne procese, uključujući i na parlamentarnom nivou, navodi se u izveštaju.

Delegacija stoga podstiče srpske vlasti da pokažu snažnu i istinsku političku volju za rešavanje ključnih problematičnih aspekata izbornog procesa i pravilnu implementaciju postojećeg zakonodavstva.

Od vlasti Srbije se očekuje i da implementiraju preporuke za dalje unapređenje pravnog okvira koji regulišu izbore koje su izdali Venecijanska komisija i ODIHR u svom zajedničkom mišljenju iz decembra 2022. godine, posebno sprovođenjem potpune revizije Jedinstvenog biračkog spiska, u skladu sa dugogodišnjim prepprukama ODIHR-a i Venecijanske komisije.

Takođe, pozivaju se da naprave smislene i kredibilne izmene izbornih zakona kako bi se sprečile organizovane migracije birača i da obezbede da nezavisne i nadzorne institucije zemlje, posebno Regulatorno telo za elektronske medije i Agencija za sprečavanje korupcije, igraju proaktivnu ulogu u obezbeđivanju fer izbornih uslova.

Kao pozitivno u izveštaju se konstatuje poboljšanje u radu i transparentnosti Republičke izborne komisije kao glavne institucije odgovorne za dobro sprovođenje i validaciju izbora koja ima ključnu ulogu u vraćanju poverenja javnosti u izborne procese uz preporuku da se podstakne razvoj obavezna obuke za izbornu administraciju i promoviše smislena kampanja za edukaciju birača.

Dodaje se da Delegacija u potpunosti podržava predstojeću posetu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Srbiji, kako bi se pozabavili izbornim pitanjima koja se odnose na lokalne izbore i izborno okruženje za lokalne izbore kao i navodima o prevarama i kako bi se sa vlastima razgovaralio načinima da se unaprediti zakonodavstvo i praksa u tom pogledu, posebno uoči novih lokalnih izbora planiranih 2024. godine u Srbiji.

Delegacija takođe podstiče srpske vlasti da organizuju postizborni seminar sa međunarodnim posmatračima kako bi se razgovaralo o pitanjima koja izazivaju zabrinutost i načinima za unapređenje pravnog okvira i prakse, u skladu sa obavezama Srbije kao države članice Saveta Evrope, u bliskoj saradnji sa tom organizacijom, uključujući Venecijansku komisiju i Grupu država protiv korupcije (GRECO).

PSSE je spremna da radi sa srpskim vlastima na rešavanju istaknutih pitanja, a taj posao treba da se obavlja u okviru skupštinske procedure praćenja i u bliskoj saradnji sa Venecijanskom komisijom, zaključuje se na kraju izveštaja posmatrača PSSE.