среда, јул 24, 2024

Stano: Usklađivanje sa spoljnom politikom EU se podrazumeva

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 10. jula – Srbija će morati da raskine Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU) pre nego što bude ušla u EU, izjavio je portparol Unije Peter Stano.

“Do trenutka pristupanja EU, Srbija mora da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini”, naveo je Stano u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Stano je potvrdio da je Srbija obavestila EU o potpisivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EAEU, koji sutra stupa na snagu, i dodao da Srbija može da sklapa sporazume sa drugim državama i organizacijama do pristupanja EU, kada će morati da ih napusti. “To nije novi uslov, već opšte pravilo koje se primenjuje na sve države kandidate koje žele da se pristupe EU”, kazao je Stano. “Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa tom obavezom”, naveo je Stano.

Sporazum o slobodnoj trgovini izmedju Srbije i EAEU podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz robe iz Srbije u Rusiju, Kazahstan, Belorusiju, Jermeniju i Kirgiziju.
U članu 30 Sporazuma navodi se da se sporazum zaključuje na neodređeno vreme, ali da svaka strana sporazum može raskinuti tako što će obavestiti drugu stranu o svojoj nameri da izađe iz sporazuma. Sporazum zvanično prestaje da važi sedam meseci nakon što je druga strana obaveštena.

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, ukupna robna razmena Srbije sa pet država članica EAEU činila je u 2020. godini oko ŠEST odsto ukupne trgovinske razmene Srbije sa svetom.

Evropska unija je i u 2020. godine bila najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Prema podacima nadležnog ministarstva, ukupna robna razmena Srbije i EU iznosila je 61,4 odsto ukupne trgovinske razmene Srbije sa svetom, navodi RSE.