петак, јул 12, 2024

Podrška svedocima u procesima suđenja za ratne zločine

Slične objave

Podeli

Besplatna psihološka, psihijatrijska i medicinska pomoć svedocima u procesima suđenja za ratne zločine, ali i drugim žrtvama rata, dostupne u okviru IAN-a.

Na konferenciji za medije juče je predstavljen projekat „Psihosocijalna podrška svedocima/svedokinjama u procesima za ratne zločine“, koji Međunarodna mreža pomoći IAN realizuje u partnerstvu sa Udruženjem logoraša regije Birač, Bošnjačkim udruženjem preživjelih logoraša Bratunac i Regionalnim udruženjem logoraša Višegrad. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Kroz projektne aktivnosti direktna podrška će biti pružena ženama i muškarcima – žrtvama ratnih stradanja i članovima/cama njihovih porodica, ali će se uticaj projekta preneti i na celu lokalnu zajednicu. Projektne aktivnosti doprineće poboljšanju prava i statusa žrtava i preživelih, osnaživanju lokalnih aktera i podsticanju dijaloga unutar društava i između etničkih grupa. Ciljnu grupu čine svedoci/svedokinje u sudskim procesima za ratne zločine u BiH i Srbiji, članovi/ce njihovih porodica, članovi/ce udruženja žrtava rata, kao i sama udruženja. Projektnim aktivnostima direktno će biti podržano najmanje 85 korisnika/ca, kojima su na raspolaganju grupna i individualna psihološka podrška, medicinska i psihijatrijska pomoć. Partnerskim udruženjima i drugim lokalnim udruženjima žrtava rata u regiji Bratunca i Višegrada, aktivnim u oblasti zaštite ljudskih prava, promovisanja tranzicione pravde i međuetničkog dijaloga, biće pružena podrška u sferi upravljanja udruženjima, projektnim ciklusom, finansijskim upravljanjem i prikupljanjem sredstava.

Na konferenciji su govorili: Gojko Pantović – Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP; Tijana Jovanović-Dačić – Međunarodna mreža pomoći IAN; Vinko Lale – Udruženje bivših logoraša regije Birač Bratunac, Sakib Ahmetović – Bošnjačko udruženje preživjelih logoraša Bratunac; Jankica Samouković – Regionalno udruženje logoraša Višegrad.

Gojko Pantović je istakao značaj organizacija civilnog društva u prikupljanju i obezbeđivanju dokaznih materijala i druge značajne dokumentacije u brojnim predmetima za ratne zločine, navodi se u saopštenju za javnost.

D. B.