субота, јул 13, 2024

Osmani, Konjufca i Kurti u pismu Dori Bakojanis obećali da će osnovati ZSO

Slične objave

Podeli

PRIŠTINA, 23. marta 2024. (Beta) – Predsednica Kosova Vjosa Osmani, predsednik parlamenta Glauk Konjufca i premijer Aljbin Kurti uputili su zajedničko pismo izvestiocu za Kosovo u Savetu Evrope Dori Bakojanis, u kojem su obećali da će sprovesti sve mere koje se traže od Kosova, nakon što ono postane deo Saveta Evrope, uključujući i formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO).

U pismu, čiju kopiju ima portal Nacionale, piše da će Kosovo verno poštovati listu obaveza prikazanu u prilogu pisma.

“U svom pismu od 21. marta 2024. dali ste nam ‘predložene obaveze koje će Kosovo morati da ispuni kada postane deo Saveta Evrope’. Vaša prepiska ukazuje da ova lista, na koju je potreban odgovor kosovskih državnih institucija, čini sastavni deo našeg procesa apliciranja i predstavlja važan korak u procesu punopravnog članstva Kosova u Savetu Evrope”, navodi se u pismu koje su potpisali Osmani, Konjfuca i Kurti.

Oni su obavestili izvestioca za Kosovo u Savetu Evrope da će verno poštovati i listu obaveza prikazanih u aneksima pisma. U dodatku, koji je priložen uz pismo, navedeni su predlozi šta Kosovo obećava da će ispuniti nakon prijema u Savet Evrope.

U vezi sa ljudskim pravima i zaštitom manjinskih zajednica, navedeno je pitanje Briselskog osnovnog sporazuma, gde se hitno pominje osnivanje ZSO

U pismu izvestioca za Kosovo u SE zahteva se da se izdvoji dovoljno sredstava za efikasnu primenu zakonodavstva o upotrebi jezika i obezbedii pravno utemeljenje, nezavisnost i obezbede adekvatni resursi za Kancelariju Poverenika za jezike.

Traži se da se povećaju mere za podršku socio-ekonomskoj integraciji i političkom učešću pripadnika manjinskih zajednica, da se preduzmu vidljive i značajne mere za promovisanje pomirenja između zajednica na Kosovu, uključujući i politički diskurs.

Na listi obaveza vezanih za funkcionisanje demokratskih institucija i poštovanje vladavine prava, institucionalni lideri se obavezuju da će prestati sa kritikama na račun pravosuđa, koje su bile česte u ovom sazivu.

Takođe se pominje i pitanje eksproprijacije na severu Kosova.

“U vezi sa funkcionisanjem demokratskih institucija i poštovanjem vladavine prava: Da u potpunosti poštuje nezavisnost pravosuđa, uključujući uzdržavanje od preterane kritike koja podriva poverenje u pravosuđe; Nastaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala; Obezbediti da se eksproprijacije sprovode u strogom skladu sa zakonom i da svi budući zakoni u ovoj oblasti budu u potpunosti usklađeni sa Ahtisarijevim planom, uključujući i oblast zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve; da se u skladu sa okolnostima što pre dopuni Nacrt zakona o eksproprijaciji nepokretnosti koji je dostavljen Skupštini Kosova”, navodi se, između ostalog, u prilogu koji su Osmani, Konjufca i Kurti dodali uz pismo za Doru Bakojanis.

Pored toga, u prilogu su i stavovi Kosova o upotrebi specijalne policije na severu, uslovina života srpske zajednice i dalje poboljšanje bezbednosne situacije.

“Treba preduzeti hitne mere za promovisanje reintegracije kosovskih Srba u policijske snage, pravosuđe i tužilaštvo na severu Kosova; Da se ​​uzdrži od korišćenja specijalne policije na severu Kosova za redovne policijske dužnosti, da se postaraju da se angažuju u slučaju potrebe i da pojačaju saradnju sa Kforom i Euleksom”, navodi se u dodatku.

Izvestilac za Kosovo u Savetu Evrope Dora Bakojanis ove nedelje je sastavila nacrt izveštaja za članstvo Kosova u ovoj organizaciji.

U poslednjem nacrtu, koji ima portal Nacionalne, preporučuje se članstvo Kosova u Savetu Evrope a pominju se i neka pitanja koja Kosovo mora da ispuni nakon članstva.

Kosovo je prošle nedelje ispunilo osnovni uslov za članstvo u Savetu Evrope, sprovodeći odluku Ustavnog suda o imovini Manastira Dečani.

Odbor za politiku i demokratiju ima vanrednu sednicu 27. marta, na kojoj će se razmotriti izveštaj Dore Bakojanis, za koji mora da glasa 26 poslanika ovog odbora.

Zatim ovaj odbor šalje izveštaj Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na glasanje. U skupštini je potrebno dve trećine glasova za usvajanje izvještaja.

Nakon glasanja u PSSE mišljenje sa pozitivnom odlukom šalje se Komitetu ministara koji se održava  16. i 17. maja ove godine.