понедељак, јул 22, 2024

Zagorki Dolovac još jedan mandat

Slične objave

Podeli

Svetlana Tekić i Miodrag Mali nisu ispunili opšte uslove za izbor koji su objavljeni u oglasu za prijavu potencijalnih kandidata, dok je prijava Dragane Obrenović bila blagovremena

BEOGRAD, 15. juna 2021. (Beta) – Državno veće tužilaca (DVT) saopštilo je da je utvrdilo listu kandidata i odlučilo da Vladi Srbije predloži republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac za još jedan mandat na toj funkciji.

Javnog tužioca na predlog Vlade Srbije bira Skupština Srbije, a o predloženim kandidatima za Republičkog javnog tužioca pribavlja se mišljenje nadležnog skupštinskog odbora.

U saopštenju DVT navodi se da je na današnjoj sednici razmatralo prigovore tri podnosioca prijave na konkurs za izbor Republičkog javnog tužioca i jednoglasno odlučilo da se podneti prigovori odbiju kao neosnovani, s obzirom da Svetlana Tekić i Miodrag Mali nisu ispunili opšte uslove za izbor koji su objavljeni u oglasu za prijavu potencijalnih kandidata, dok prijava Dragane Obrenović bila blagovremena.

Državno veće tužilaca – radi otklanjanja bilo kakvih sumnji i negativnih medijskih objava – navodi da je izbor kandidata sproveden u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i da je u potpunosti bio otvoren u skladu sa važećim pravilima. Sednici nije prisustvovala predsednica Veća i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac jer je smatrala da na osnovu Poslovnika o radu Veća postoje razlozi za njeno izuzeće u raspravi i odlučivanju.