среда, фебруар 28, 2024

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv komandanta Drinskog korpusa VRS

Slične objave

Podeli

SARAJEVO, 4. januara 2022. – Tužilac Posebnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Milenka Živanovića, rođenog 1946. godine u Ratkovićima kod Srebrenice.

Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), 1995. godine, kao učesnik “udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima jedinica Drinskog korpusa u rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe”.

U optužnici se navodi da je optuženi, počevši od marta 1995. do sredine jula u više navrata izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprečavao snabdevanje, kao i da je naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uslovi i civilno stanovništvo prisilio da napusti svoje domove i imovinu.

Optuženi se tereti za artiljerijske i pešadijske napade na stanovništvo koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio “mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja”.

Živanović se tereti i zbog toga što su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom “učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac-Milići, kao i njihovom nezakonitom zatvaranju i transportu”.

Tužilaštvo BiH će, stoji u optužnici dokazivati pozivanjem većeg broja svjedoka, kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa Tužilaštvom i Sudom MRMKS-a u Hagu.

D. B.