петак, јул 12, 2024

Transparentnost se zalaže da nezakonito bogaćenje bude krivično delo

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 9. decembra 2023. (Beta) – Nevladina organizacija Transparentnost Srbije pozvala je danas Skupštinu i Vladu Srbije koji će biti formirani nakon predstojećih izbora, da uvedu nezakonito bogaćenje kao krivično delo u Krivični zakonik.

Transparentnost u saopštenju, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, navodi da je to jedan od najefikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije. Iz te organizacije su naveli da je to predviđeno Konvencijom UN protiv korupcije (UNCAC), a da postojeći mehanizam u Srbiji, Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu – ne predviđa prioritetnu proveru imovine nosilaca javnih funkcija.

“Štaviše, ovaj zakon, za dve i po godine primene, nije doneo bilo kakve vidljive rezultate”, dodaje se u saopštenju.

Transparentnost navodi da je njihova nedavna analiza pokazala da, iako je Srbija uglavnom uskladila svoje zakonodavstvo sa odredbama iz Konvencije UN u oblasti prevencije i oduzimanja nezakonite koristi, učinak u primeni tih mera i dalje nije zadovoljavajući. Ocenili su i da odličnu ilustraciju ispunjavanja međunarodnih obaveza Srbije u borbi protiv korupcije predstavlja juče objavljeni izveštaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), koji se odnosi na mere za borbu protiv korupcije u pravosuđu i parlamentu.

“Na prvi pogled, moglo bi se zaključiti da je reč o dobrim ocenama, jer se navodi da je deset preporuka ispunjeno u potpunosti a još tri delimično. Međutim, reč je o preporukama koje su date 2015, i koje je trebalo ispuniti do kraja 2016. godine, a ovo je peti i poslednji put da GRECO ocenjuje šta je u tom pogledu učinjeno”, dodaje se u saopštenju.