петак, јул 19, 2024

PSG Potpuna podrška radnoj grupi za zaštitu Sajma i zgrade Generalštaba

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 20. maj 2024. – Pokret slobodnih građana podržava zahtev Arhitektonske akademije, udruženja i društva koje su danas zatražile da se Beogradski sajam sa halama 1, 2, 3 i 4 proglasi spomenikom kulture, a da se kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane proglase kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Saglasni smo sa izjavama stručnjaka koji su rekli da je najava radikalne promene njihove namene potpuno suprotna javnom interesu društva u celini i da razvoj Beograda nije privatni servis za ostvarivanje privatnih interesa i uvećanje kapitala sa nesagledivim štetnim posledicama po životno okruženje već da stanovnici Beograda imaju pravo na svoj grad i da učestvuju u donošenju odluka o svom gradu.

Vladimir Pajić (Foto: portalforum.rs)

PSG upozorava da je krajnje vreme da se struka pita i odlučuje u domenu i sferi u kojoj je kompetentna i da se ustupanjem zemljišta investitorima ostavlja na volju da sa prostorom od kulturnog i istorijskog značaja postupaju po svojoj volji.

Ne verujemo Goranu Vesiću koji je sa Affinity Global Development potpisao Ugovor o revitalizaciji kompleksa zgrade bivšeg Generalštaba, i rekao da će svi radovi  biti učinjeni u skladu sa zakonima Srbije i u saradnji sa Vladom Srbije i svim relevantnim institucijama u zemlji, koje su nadležne za urbanizam i zaštitu kulturne baštine.. Pokazalo se da on, a ni druge institucije koje vode naprednjaci nikada nisu vodili računa o zaštiti kulturne baštine, već su je rušili i razbijali.” zaključio je  Vladimir Pajić, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana.

Pokret slobodnih građana podržava zahtev da se van zakona stave sve odluke, sporazumi, ugovori i planovi koji su direktno suprotni Ustavu, zakonima i obevezujućim aktima Srbije, kao i da se prekine sa praksom da se urbanistički planovi menjaju i zloupotrebljavaju od strane državne i lokalne samouprave i da se javnim mnjenjem manipuliše.

D. B.