субота, јул 13, 2024

Most Art Jugoslavija: Fototipsko izdanje JAME Ivana Gorana Kovačića

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 7. novembra 2023. – Fototipsko izdanje poeme JAMA Ivana Gorana Kovačića koja je štampana prvi put u partizanskoj štampariji na slobodnoj teritoriji prosinca/decembra 1944. sa grafikama Ede Murtića i Zlatka Price, bilo je moguće zahvaljujući jedinom sačuvanom originalnom primerku mape grafika u fascikli presvučenoj padobranskim platnom, koji se kao deo legata Jugoslavenskog revolucionara Vicka Krstulovića čuva u Istorijskom arhivu Beograda.

Numerisani primerak, pod brojem 33, sa potpisima autora grafika. Ove godine navršilo se 80 godina od kako su Gorana posle ofanzive na Sutjesci, u julu 1943. ubili četnici. Od 1913, njegovog rođenja je 110 godina, ali, potreba za objavljivanjem ovog dela nije u pukim datumima, obljetnicama. Razlozi za to moraju biti mnogo dublji.

Razlog ovom izdanju izdavač  nalazi u nužnosti sagledavanja karaktera zla koje se, posle svetskog pomračenja uma u Drugom svetskom ratu, ponovilo u Jugoslaviji, u ratovima 1991-1995. i 1999. godine.

Zlo je relativizovano. Aktuelni istorijski revizionizam, rehabilitacija ustaša i četnika, tama zločina i slepilo osvete zasniva se na poricanju učinjenog zla, kako 1941-45, tako i 1991-95. Poricanje svojih zločina  postaje zločin koji priprema nove zločine.

Novo izdanje Most Art Jugoslavija biće predstavljeno sutra, 8. novembra u 12:30 časova u Medija centru, Terazije 3, u sali na prvom spratu.

Učesnici:

  • Svetlana Broz, lekar, publicista
  • Gradimir Gojer, pesnik i pozorišni reditelj
  • Tomislav Marković, novinar
  • Dragan Stojković, izdavač

Događaj se može pratiti uživo preko Web portala Medija centra, YouTube kanala i Facebook stranice Medija centra.

D. B.