петак, јул 12, 2024

PSG: Neophodna solidarnost svih građana sa Romima

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 8. april 2024. Danas, dok obeležavamo Svetski dan Roma, neizmerno je važno da se osvrnemo na težak položaj Roma u Srbiji i probleme s kojima se suočavaju kao marginalizovana grupa. Dok slavimo bogatu kulturnu baštinu i doprinos Roma društvu, moramo istovremeno priznati da su suočeni sa sistemskom diskriminacijom, socijalnom isključenošću i ekonomskim izazovima.

Pokret slobodnih građana osuđuje sve oblike diskriminacije i nasilja prema Romima i poziva vlasti da preduzmu hitne korake kako bi se poboljšao njihov položaj. Neophodno je da se sprovedu efikasne politike koje će omogućiti Romima pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama, stanovanju i zapošljavanju, kao i zaštitu od nasilja i zlostavljanja.

Uzimajući u obzir da su Romi žrtve predrasuda i stereotipa, neophodno je raditi na podizanju svesti i promociji tolerancije i inkluzije. Pokret slobodnih građana poziva sve građane Srbije da se solidarišu sa Romima i da zajedno radimo na izgradnji društva koje poštuje prava i dostojanstvo svih svojih građana, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Svetski dan Roma treba da bude podsticaj za sve nas da se angažujemo u borbi protiv diskriminacije i da radimo na stvaranju pravednijeg i inkluzivnijeg društva za sve, navodi PSG u saopštenju.

D. B.