sreda, 29 marta, 2023

Frilenseri traže manje poreze i najavljuju veliki protest za 21. januar

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 16. januara 2023. (Beta) – Predstavnici radnika na internetu (frilenseri) završili su protestnu akciju ispred Ministarstva finansija Srbije, kojom su i danas tražili izmene Zakona o porezu na dohodak građana i manje poreske stope, kao i pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje.

Predsednik Udruženja radnika na internetu, Miran Pogačar, rekao je za Betu da traže izmenu tog zakona koji je stupio na snagu 1. janura ove godine jer im tokom prethodnih izmena nisu uvaženi svi zahtevi.

“Tražimo niže poreske stope, pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje i otpis starih dugova za tri godine od 2017. godine do 2020. godine”, rekao je Pogačar. Dodao je da su se sada, zbog visokih poreskih stopa i dugova iz prethodnih godina jer ih Poreska uprava nije obavestila koliki porez treba da plate, akumulirale tekuće obaveze i dugovi iz prethodnih godina, pa bi sada, skoro polovinu prihoda morali da odvoje da bi to namirili.

Pogačar je rekao da je tako visokim poreskim obavezama pogođeno oko 8.000 ljudi, među kojima su, osim radnika na internetu, programeri, profesori jezika, prevodioci, jutjuberi, dizajneri, radnici na brodovima, radnici koji rade na remontovanju aviona ili na naftnim platformama.

On je naveo da su Ministarstvu finansija uručili zahteve tražeći da ih izveste koje su obaveze imali kroz vreme od 2017. godine. Ako se Minisatarstvo finansija ne odazove na razgovor, Pogačar je rekao da se priprema veliki protest za 21. januar.

Frilenseri su zbog visoke stope poreza na prihod od oko 50 odsto, kako je država planirala da ih oporezuje od 2015. godine, više puta protestovali tokom 2021. godine, pa je prošle godine osnovana radna grupa koja je izmenila Zakon o porezu na dohodak građana koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, ali nisu usvojeni svi njihovi zahtevi.

Dogovoreno je da se dugovi od 2017. godine, umesto od 2015. godine jer je u međuvremenu naplata poreza za te dve godine zastarila, plate u mesečnim ratama u periodu od deset godina i ovih dana su počela da se uručuju rešenja za početnu, 2017. godinu. Po aktuelnom Zakonu o porezu na dohodak građna predviđena su dva modela oporezivanja frilensera, pa mogu da biraju, prvi je povoljniji za osobe sa nižim prihodima ili koji povremeno dobijaju novac, dok je model B povoljniji za one sa većim prihodima.

Po prvom modelu, frilenseri imaju kvartalni neoporezivi iznos od 96.000 dinara, odnosno 32.000 dinara mesečne zarade i tek od tog iznosa im se računa porez i doprinosi za Fond PIO. Njima se od tromesečnih prihoda oduzima 96.000 dinara normiranih troškova i na tako dobijenu razliku naplaćuje porez po stopi od 20 odsto.

Doprinos za zdravstveno osiguranje će biti obavezan i iznosiće minimalno oko 1.402 dinara mesečno, odnosno oko 4.200 kvartalno ili 10,4 odsto. Prvom uplatom zdravstvenog osiguranja, firlenser će biti osiguran i sledećih šestmeseci i imaće opciju prijavljivanja članova porodice. Sve uplate za PIO ulaze u staž. Na iznose koji prelaze besteretni deo, iznos poreza i doprinosa za PIO će biti 24 odsto.

Na primeru mesečne zarade od 1.000 evra, odnosno kvartalnog prihoda od oko 351.000 dinara, po ovom modelu bi frilenser, morao da izdvoji 138.465 dinara za poreze i doprinose, a od toga 51.000 po osnovu 20 odsto poreza, 26.265 za zdravstveno osiguranje i 61.000 dinara za Fond PIO, a zaradio bi 212.535 dinara.

Po drugom modelu, od tromesečnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi od 57.900 dinara, ali se oduzima još i 34 odsto ostvarenih prihoda svakog konkretnog frilensera. Na tako dobijenu razliku plaća se porez po stopi od 10 odsto.

Na istom primeru kao i za model A, sa mesečnom zaradom od 1.000 evra, odnosno kvartalnim prihodom od oko 351.000 dinara frilenser mora da izdvoji 17.376 dinara za 10 odsto poreza, 17.897 za zdravstveno osiguranje, još 41.702 dinara za Fond PIO, dok bi ga ukupno porezi i doprinosi koštali 76.975 dinara, a zaradio bi 274.024 dinara.