četvrtak, 21 septembra, 2023

Savet EU o proširenju: “U skladu sa zaslugama”

Slične objave

Podeli

BRISEL, 12. decembra 2021. – Savet Evropske unije (EU) će na sastanku u utorak, 14. decembra raspravljati o procesu proširenja, sa ciljem usvajanja zaključaka kojim će se potvrditi posvećenost prema procesu prijema novih članica.

Radi se o najvažnijoj godišnjoj raspravi na nivou EU o mogućnosti širenja evropskog bloka ka zemljama koje ciljaju punopravno članstvo, a gde se uključuju šest država zapadnog Balkana i Turska.

Države članice EU smatraju da je proširenje strateško ulaganje u mir, demokratiju, prosperitet, bezbednost i stabilnost u Evropi.

„U skladu sa ovim, Savet i dalje očekuje da partneri održe punu posvećenost primatu demokratije, osnovnim pravima i vrednostima i vladavini zakona, koji je u interesu njihovih naroda. Kredibilitet ovih obaveza zavisi od smislenog sprovođenja neophodnih reformi i izgradnje solidnih rezultata potkrepljenih jasnom i doslednom javnom komunikacijom“, navodi se u dokumentu.

‘Zasluge’ pre svega

Ministri će, prema očekivanjima, potvrditi da će pristup u procesu proširenja biti „strog i na osnovu sopstvenih zasluga“, te se dodaje da je važno imati u vidu da EU može da održi i produbi sopstveni razvoj, uključujući njen kapacitet da integriše nove članice.

U nacrtu zaključaka se poseban naglasak stavlja na vladavinu prava u zemljama koje su u procesu proširenja. Podseća se da je vladavina prava osnovna vrednost na kojoj se zasniva EU, ključni aspekt demokratske transformacije, te ključno merilo u odnosu na koji se ocenjuje napredak ka članstvu u EU. Stoga se dodaje da je od suštinskog značaja da je napredak u ovom polju „energičan, opipljiv i nepovratan“.

Zašto je Savet EU zabrinut?

Iako se priznaje da u zemljama regije zapadnog Balkana ima nekih pomaka u ovom polju, ipak Savet EU, sa zabrinutošću primećuje da propusti pokazuju da je vladavima prava jedan od glavnih izazova.

„Nedostatak kredibilnog napretka u mnogim slučajevima, a u nekima čak i nazadovanje, često se odnosi na nedostatak političke volje, na nepostojanje nezavisnosti pravosuđa, na institucionalni otpor i rasprostranjenu korupciju i organizovani kriminal“, navodi se u dokumentu i ocenjuje da ovim pitanjima svaka zemlja treba pristupiti sa „vioskim prioritetom“.

Dobrosusednski odnosi i regionalna saradnja se smatraju suštinskim za proces proširenja te se spominje važnost sveobuhvatne regionalne saradnje kao i realizacije jedinstvenog tržišta na zapadnom Balkanu. Takođe Savet EU podvlači važnost produbljivanja saradnje u pitanjima spoljne politike EU te očekivanja da se sve države usklade sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, naročito kada su u pitanju slučajevi od zajedničkog interesa poput restriktivnih mera i borbe protiv hibridnih napada.

„Članstvo u EU je izbor, koji zahteva deljenje principa, vrednosti i ciljeva koje unija nastoji da promoviše u svom susedstva i šire, uključujući postizanje potpunog usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, kao i uzdržavanje od bilo kakvih radnji koje su joj suprotne“, stoji u dokumentu koji bi ministri EU trebalo da usvoje utorak 14. decembra.

Savet ministara EU će u okviru zaključaka preneti poruke i za svaku zemlju pojedinačno.

Srbija

Ministri EU će podsetiti beogradske vlasti da će napredak u poglavljima o vladavini prava i osnovnim pravima, kao i normalizacija odnosa sa Kosovom, odrediti sveukupni tempo pristupnih pregovora.

Budući da Vlada Srbije nastavlja da proglašava evropske integracije kao svoj strateški cilj, Savet EU će pozvati srpske vlasti da se čvrsto posvete i promovišu vrednosti EU. Savet podstiče Srbiju da nastavi da pokazuje političku volju za dalje ubrzanje reformi i postizanje konkretnih i opipljivih rezultata u osnovnim oblastima.

Od Srbije će se takođe zatražiti da se fokusira na ispunjavanje privremenih merila za poglavlja 23 i 24, vladavina prava i ljuska prava. Navodi se da nezavisnost i efikasnost pravosuđa i delotvorno sprovođenje reformi i dalje zahtevaju posebnu pažnju.

Pozdravlja se napredak koji je do sada postignut u vezi sa ustavnom reformom te se poziva Srbija da tokom postojećeg zakonodavstva, realizuje preporuke Venecijanske komisije.

Tražiće se od Srbije da postigne opipljive i ubedljive rezultate sa efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i pravosnažnim presudama, zamrzavanjem i konfiskacijom imovine stečene kriminalom, posebno u slučajevima organizovanog kriminala i pranja novca. U nacrtu zaključaka stoji da Srbija treba da pojača napore u borbi protiv korupcije, uključujući slučajeve na visokom nivou.

Posebnu zabrinutost će ministri izraziti zbog ograničenog napretka poboljšanju ukupnog okruženja za slobodu izražavanja. Ponoviće se poziv zemlji da garantuje bezbednu klimu koja pogoduje nesmetanom ostvarivanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija, uključujući inteziviranje napora da se istraže slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima.

Pitanje ratnih zločina, takođe se spominje u nacrtu zaključaka gde Savet EU ističe važnost postupaka protiv ratnih zločina u domaćim sudovima kao i saradnje sa Međunarodnim rezidulanim mehanizmom za krivične sudove sa sedištem u Hagu, uključujući potpuno prihvatanje i sprovođenje odluka po hitnom postupku.

„Ne treba da bude podrške i javnog prostora za osuđene ratne zločince niti za veličanje ili negiranje njihovih zločina“, poručiće ministri država članica EU na sastanku 14. decembra.

Ministri EU će podvući neophodnost da Srbija ojača napore u usklađivanju njene spoljne politike sa politikama EU te će zatražiti od zemlje da popravi postojeće stanje na „održiv i opipljiv način“. Takođe će se od zemlje zatražiti da ispuni obaveze i uskladi se sa zajedničkom evropskom politikom viza.

Pozdraviće se posvećenost zemlje da aktivno promoviše regionalnu saradnju te će se ohrabriti zemlja da nastavi sa naporima u jačanju dobrosusedskih odnosa kao i doprinese stabilnosti i pomirenju.

O dijalogu Srbije i Kosova

Osvrćući se na dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom, evropski ministri će istaći da čekuju da se Srbija u dobroj volji angažuje u dijalogu i u duhu kompromisa postigne sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, u skladu sa međunarodnim pravom i pranom stečevinom EU. Kako će poručiti ministri EU, ovaj sporazum treba da se pozabavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti.

„Ovo je ključno kako bi Srbija i Kosovo mogle napredovati na svojim evropskim putevima“, stoji u dokumentu u koji je RSE imao uvid. Takođe se poručuje da očekuju da se svi dosadašnji sporazumi koji su postignuti u okviru dijaloga, ispoštuju i sprovode bez odlaganja.

„Obe strane treba takođe da izbegavaju radnje koje potkopavaju stabilnost kao i retoriku koja ne pogoduje dijalogu“, poručiće ministri EU.

Uz poruku da se očekuje implementacija svih dosadašnjih dogovora, ministri će i Kosovu poručiti da se trebaju „izbegavati radnje koje potkopavaju stabilnost kao i retorika koja ne pogoduje dijalogu“.

M. M.