subota, 1 oktobra, 2022

CEPRIS poziva VSS i DVT da poštuju zakon i omoguće prisustvo javnosti na sednicama

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 27. oktobra 2021. – (Beta) – Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) pozvao je danas Visoki savet sudstva (VSS) i Državno veće tužilaštva (DVT) da omoguće javnost rada i prava zainteresovanih za prisustvo njihovim sednicama u skladu sa važećim propisima.

Ta organizacija navela je u saopštenju da odluka VSS-a kojom je odbijen njihov zahtev da jedan predstavnik prisustvuje sedicama tog tela nije pravno valjana, dok kako je dodala, iz DVT-a još nije dobijen odgovor na njihov dopis kojim su sredinom oktobra tražili da im se omogući to prisustvo.

“Smatramo da bi periodični izveštaji o radu VSS-a i DVT-a mogli da dovedu do konstruktivnih predloga i preporuka za poboljšanje rada ovih organa, kao i do povećanja poverenja građana i stručne javnosti u njihov rad”, navedeno je u saopštenju CEPRIS-a.

Prema njihovim navodima, potrebu za uspostavljanjem tog poverenja treba posmatrati u širem kontekstu, imajući u vidu da dva pravosudna saveta donose ključne odluke o upravljanju pravosuđem, i da je promenama Ustava pokrenut postupak da im sa Skupštine Srbije budu prenete dodatne nadležnosti, pre svega izbora sudija i tužilaca.

Kako se dodaje u saopštenju, zakonima o Visokom savetu sudstva i o Državnom veću tužilaca, te Poslovnicima o radu, sednice VSS-a i DVT-a su javne i njima mogu prisustvovati zainteresovani i mediji, ali je VSS to “izričito onemogućio” predstavnicima CEPRS-a pozivajući se na epidemijsku situaciju, dok iz DVT-a odgovor još nije stigao.

“Podsećamo da Savet, kao i DVT, broji 11 članova koji se moraju okupljati pod istim uslovima uz poštovanje fizičke distance i nošenje maski, te da je prisustvo samo jednog posmatrača javnim sednicama u potpunosti moguće uz poštovanje tih mera”, navodi se u saopštenju.

Iz CEPRIS-a su ukazali i da se javnost sa sednica ne može isključiti unapred i za neodređen broj sednica, na način kako je sugerisano stavom VSS-a, već je to moguće učiniti na svakoj pojedinačnoj sednici iz precizno navedenih razloga i u proceduri propisanoj zakonom i Poslovnikom o radu VSS-a.